Verksamhet

Dagvatten är en ideell organisation för scenkonst, vilken drivs under ledning av fyra yrkesverksamma danskonstnärer med sin bas i Stockholm. Syftet med organisationen är att möjliggöra uttrycksöverskridande möten mellan dans och andra konstnärliga uttryck genom ett expanderat resonemang om vad koreografi kan vara. Dagvattens verksamhet genomsyras av demokrati, delaktighet och reflektion, oavsett vilken målgrupp, publik eller deltagare vi riktar oss emot.

I Dagvatten sitter följande personer i styrelsen:

Matilda Olofsson
Kontakt: matilda@dagvattendans.se

Isabell Johansson
Kontakt: isabell@dagvattendans.se

Veronika Tybell
Kontakt: veronika@dagvattendans.se

Anne Rönkkö
Kontakt: anne@dagvattendans.se

Under 2017 kommer olika projekt att drivas i samarbete med:
Jakob Hjalmarsson (musik)
Clara Björck (dans)

 

 

 

 

 

Leave a comment