TYNGDPUNKTEN skapades hösten 2015. Syftet med projektet är att erbjuda ett forum för olika aktörer som på ett eller annat sätt utövar jazz i sin verksamhet, inom undervisning och/eller på scen. I uppstarten av projektet bjöds yrkesverksamma dansare och danspedagoger in till öppna dansklasser och samtal om jazzdans som konstnärligt uttryck. Förhoppningen är att på längre sikt möjliggöra praktiskt utforskande, diskussion och reflektion kring jazzdans som en del av sin samtid.

Under våren 2017 kommer följande tematräffar att arrangeras i TYNGDPUNGTENS regi:

Simonson med Jaakko Kulmala
7 februari kl. 18-20
Pris: 85 kr (betalning kontant/swish)

Repertoar ur föreställningen ”Spets” med Malin Spindel
25 april kl. 18-20
Pris 85 kr (betalning kontant/swish)

Spontan scen – performativ jazzdans
23 maj kl. 19.00
Mer information om spontanscenen läggs ut under våren.
Under våren 2017 kommer även musikern Jakob Hjalmarsson att verka i projektet.

Projektansvariga: Clara Björck & Isabell Johansson
Frågor besvaras via mejl på: info@dagvattendans.se