TRAKT

Livskvalitet genom dans och koreografi på landsbygden

I utvecklingsprojektet TRAKT är syftet att erbjuda ett kontinuerligt utbud av dans för scenen och som pedagogiskt verktyg bland barn, unga, vuxna och äldre i Grums kommun. Med inspiration från jordbruksredskapet traktor och uttrycket ”dans i trakten”, skall projektet fungera som en plattform för närproducerad dans på landsbygden. Projektet startar hösten 2019 och sträcker sig två år framåt, där kurser i dans, scenkonstnärliga upplevelser och inkluderingsarbete placeras lokalt i Grums kommun.

* Formellt beslut fattas av Jordbruksverket.